12.12.2017

Kansainvälinen rauhanvälityspalkinto Helena Rannalle

Professori Helena Ranta ottaa vastaan tänään joulukuun 12. päivänä Tunisiassa ensimmäistä kertaa jaettavan kansainvälisen rauhanvälityksen Lysistrata-palkinnon. Palkitsemiseremonia järjestetään Tunisian tiedeakatemian arvokkaassa Beit al-Hikma -palatsissa Karthagossa.

Lysistrata-palkinto on konfliktien rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi toimivien organisaatioiden aloitteesta perustettu, ja sen tarkoituksena on konfliktien ratkaisua ja rauhanvälitystä niin Välimeren maissa kuin muuallakin maailmassa edistävien henkilöiden ja tahojen työn palkitseminen.

Palkinnon perustajajäseniksi on kutsuttu edustajia kolmesta Välimeren pohjoisrannan ja kolmesta etelärannan instituutiosta. Mukana on myös TAPRI, Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus Tampereen yliopistosta.
Palkintoja jaetaan kolme, joista yhden saajista tulee edustaa Välimeren etelärantaa, toisen pohjoisrantaa ja kolmannen muuta maailmaa.

Professori Helena Ranta valikoitui ”muun maailman” edustajaksi, koska Balkanin sotarikosten selvittämistyön lisäksi hänen asiantuntemustaan on hyödynnetty menestyksekkäästi muun muassa Aasian ja Afrikan kansanmurhien selvittämisessä.

Muut tämän vuoden palkinnon saajat ovat algerialainen sheikki Khaled Bentounes, joka on AISA Internationale Alawiya -järjestön puheenjohtaja ja italialainen Andrea Riccard, Comunità di Sant’Egidio’n perustaja ja entinen ministeri.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto onnittelee lämpimästi Helena Rantaa, joka toimi järjestömme puheenjohtajana vuosina 2013 – 2015. Tunnemme Helenan innoittavana rauhan, koulutuksen ja tasa-arvon puolestajapuhujana, jonka vaikuttamistyö on merkittävää koko Suomelle.

03.11.2017

Ehdota Vuoden Jäsenteko -palkinnon saajaa

Liiton keskushallitus on päättänyt perustaa Liitolle Vuoden Jäsenteko -palkinnon. Ehdotuksen palkinnosta tekivät Liiton jäsentoimikunta ja viestintäkomitea. Palkinto myönnetään ensimmäisen kerran vuoden 2018 vuosikokouksessa.

Ehdotukset vuoden 2018 palkinnonsaajista tulee tehdä 1.9.2018 mennessä: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

MIKSI PALKINTO HALUTAAN PERUSTAA?

Tarkoituksena on palkita paikallisyhdistyksiä toimintamuodoista, jotka ovat kehittäneet niiden toimintaa ja joista voisi olla hyötyä ja iloa myös muissa paikallisyhdistyksissä.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi.

2. Kilpailukategorioita on neljä: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”.

Käsitteet voidaan ymmärtää laajoina kategorioina. Perustelut ratkaisevat.

 • Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
 • Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
 • Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
 • Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.

3. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.

4. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.

5. Jokaisessa kategoriassa palkintosumman määrä on 250 euroa.

6. Mikäli jonain vuonna palkitaan vain yhdestä kategoriasta, palkintosumma on 1 000 euroa.

7. Ensimmäinen ehdokashaku avataan vuosikokouksessa 21.10.2017 ja ensimmäinen palkinto myönnetään 2018 vuosikokouksessa.

8. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.

9. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

03.11.2017

HAKU: Liitossa avoinna olevat luottamustehtävät

Haluatko monipuolistaa ansioluetteloasi, kerryttää talous- tai viestintäosaamistasi tai luoda lisää kansainvälisiä yhteyksiä? Haluatko hyödyntää osaamistasi ja toimia muiden hyväksi? Tule mukaan Liiton toimintaan!

Liiton toimikunnissa voit vaikuttaa, oppia uutta ja pätevöityä

Kukin paikallisyhdistys voi nimetä vuosittain yhden uuden edustajan johonkin Liiton toimikunnista.

Toimikuntakausi kestää pääsääntöisesti vuoden, mutta Liiton hallitus voi kutsua toimikuntiin myös asiantuntijajäseniä, jotka ovat jo aikaisemmin toimineet toimikunnissa.

Lisäksi Liiton keskushallitus nimeää omat edustajansa toimikuntiin.

Liitolla on kolme vakituista toimikuntaa. Tarvittaessa voidaan nimetä myös työryhmiä.

1. Jäsenviestinnän toimikunta: Jäsentoimikunta ja viestintäkomitea yhdistetään vuonna 2018 osin päällekkäisten tehtävien vuoksi. Edustajilta toivotaan kiinnostusta ja ideoita Liiton ja paikallisyhdistysten väliseen yhteistyöhön.

2. Kansainvälisten asioiden komiteaEdustajilta toivotaan hyvää kielitaitoa ja kiinnostusta Liiton kansainväliseen vaikuttamistyöhön. Komitea valmistelee ja toimeenpanee Liiton kansainvälisen toiminnan strategian toteuttamiseen liittyviä tehtäviä.

3. Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokuntaEdustajilta toivotaan talousosaamista, lisäksi arvostamme kokemusta vuokraus- ja sijoitustoiminnasta.

4. Työn murros -seminaarisarjan valmisteluryhmä. Työryhmä valmistelee alueellisen seminaarisarjan konseptin yhdessä Liiton keskushallituksen kanssa keväällä 2018.

 

Hakuohjeet

Toimikunnat. Jos olet kiinnostunut Liiton toimikuntatyöskentelystä, pyydä että paikallisyhdistyksesi nimeää sinut edustajakseen. Liitto maksaa pk-seudun ulkopuolisen toimikuntaedustajan matkakulut toimikunnan järjestäytymiskokoukseen. Muihin kokouksiin toimikuntajäsenet osallistuvat omakustanteisesti tai Skypen välityksellä.

Työryhmä. Jos haluat olla luomassa alueellisen seminaarisarjamme konseptia, ilmoittaudu sähköpostitse Liiton toimistoon.

Toivomme ilmoituksia yhdistysten toimikuntaehdokkaista sekä työryhmään osallistumisesta 10.1.2018  mennessä sähköpostitse sanl.fkaf(a) akateemisetnaiset.fi.

Valinnat tehdään keskushallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.1.2018 ja niistä tiedotetaan asianomaisille erikseen.

23.10.2017

95. vuosikokouksen päätökset

Suomen Akateemisten Naisten Liiton 95. vuosikokous valitsi Liiton hallitukseen kaudelle 2018-2020 seuraavat osaajat:

 • I varapuheenjohtaja KTM Kirsi Jokikokko (Oulu)
 • Hallitusjäsen HLL Mirja Hurri (Huittinen)
 • Hallitusjäsen FT Veronica Kalhori (Espoo)
 • Hallitusjäsen FM Christina Lindell (Helsingfors)

Onnea valituille ja tervetuloa joukkoon iloiseen!

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous järjestetään tammi-helmikuussa 2018. Ajankohta tarkentuu vielä lokakuun aikana ja siitä tiedotetaan erikseen asianomaisille.

Muut päätökset:

 • Liiton kansainvälinen strategia hyväksyttiin, ja strategia julkistetaan virallisesti marraskuun uutiskirjeessä.
 • Liitto järjestää paikallisyhdistysten kanssa alueellisen, työn murrosta korkeakoulutettujen naisten näkökulmasta tarkastelevan seminaarisarjan.
 • Muutosesitykset Liiton ja Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamiin mallisääntöihin hyväksyttiin.
 • Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston vuosituotto-osuus 2016 myönnettiin Vantaan paikallisyhdistyksen Tehdään yhdessä -hankkeelle.
 • Liiton paikallisyhdistyksiltä perimä jäsenmaksu (25 € / jäsen) säilyy ennallaan vuonna 2018.
 • Liitto avasi Vuoden Jäsenteko -kilpailun, jonka palkinnot myönnetään ensimmäisen kerran vuosikokouksessa 2018.

Lisätietoja päätöksistä saat Jäsensivuiltamme kohdasta Vuosikokous.

06.10.2017

KUVAKILPAILU: Akateemiset Naiset arjessa ja juhlassa

Liitto avaa kuvakilpailun, jolla kerätään arkisia ja juhlavia otoksia Akateemisten Naisten järjestötoiminnasta. Osallistujien kesken arvomme kirja- ja yllätyspalkintoja.

Tiedot

 • Kuvan tai kuvat voi lähettää sähköisessä muodossa (jpg, png) osoitteeseen sanl.fkaf(a) akateemisetnaiset.fi.
 • Kuvan voi lähettää Liiton toimistoon (Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki) myös paperiversiona. Tällöin Liitto skannaa kuvasta kopion ja palauttaa alkuperäisen kuvan lähettäjälle.
 • Kerrothan saateviestissä, kuka kuvan otti ja keitä kuvassa on. Myös kuvausaika ja -paikka ovat hyödyllisiä lisätietoja.

Säännöt

 • Kilpailun järjestää Suomen Akateemisten Naisten Liitto.
 • Kilpailu on kaikille avoin.
 • Kilpailu on avoinna 31.12.2017 saakka.
 • Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama.
 • Kuvaajalla tulee olla kuvaan täydet oikeudet.
 • Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
 • Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
 • Liitto voi myöhemmin julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia kuvaajan luvalla.
 • Liitto varaa oikeuden muokata kuvia ja muuttaa kuvan sisältöä ja rajausta.

08.03.2017

Akateemiset Naiset tuovat tasa-arvoa eurooppalaiseen korkeakoulutukseen ja työelämään

100tasaarvotekoa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen levittämällä hankkeen konsepti-ideaa kansainvälisissä verkostoissaan. Lisäksi Liitto järjestää teemasta ideointityöpajoja kansainvälisillä yhteistyöfoorumeillaan vuonna 2017.

Euroopan Akateemiset Naiset kokoontuvat vuonna 2017 Grazissa, Itävallassa ja Baltian sekä Pohjoismaiden Akateemiset Naiset kokoontuvat Kaunasissa, Liettuassa. Näissä kokouksissa esittelemme 100 tasa-arvotekoa -hankkeen yhteistyökumppaneillemme, vertailemme eurooppalaisten maiden hyviä tasa-arvokäytäntöjä ja ideoimme yhdessä uusia, korkeasti koulutettujen naisten asemaa edistäviä tasa-arvotekoja. Tulokset julkaisemme verkkosivuillemme joulukuussa 2017.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. (SANL-FKAF) on korkeakoulutettujen naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää korkeakoulutettujen naisten asemaa, työuraa ja tasa-arvoa. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema ECOSOCissa, ILOssa ja UNESCOssa ja sisarjärjestöjä yli 60 maassa. Poliittisesti sitoutumaton SANL-FKAF perustettiin 1922. http://akateemisetnaiset.fi/

10.12.2016

Help us reach 50 000 USD to train women teachers in Uganda

Akateemisten Naisten maailmanjärjestö Graduate Women – GWI kerää rahaa Ugandaan naisten opettajainkoulutukseen. Myös sinä voit auttaa! Please donate now.

gwi 2015 uganda

In Uganda only 30% of girls are enrolled in secondary school and one third of girls who enrol in primary school are still in school at the age of 18. There are even greater disparities in rural areas where most girls are not enrolled in school or forced to drop out due to early marriage, pregnancy, a lack of value in girls’ education, and a lack of women teachers to provide critical role models and support to girls. More women teachers will provide thousands of rural girls with access to school.

Less than 20% of secondary teachers in Uganda are women. Increasing the number of qualified and trained women teachers in rural Uganda represents a huge opportunity to increase the quality of secondary education for all, increase girls’ access to and completion of secondary education, and provide important role models for girls and their communities. Women teachers will be influential ambassadors for girls’ education and build support in communities for girls to attend school.

An increase in qualified women teachers in rural Uganda has the potential to create a huge impact on girls’ education in the country. The project will enable around 2500 more girls to attend school over ten years. Educated girls and women are better equipped to participate effectively in society, to protect themselves from harm and to care for their children. Children of educated women are healthier and far more likely to go to school, creating long-term positive effects for generations.

15.03.2016

KIRJOITTAJAKUTSU: Nostetaan naiset yhdessä näkyviin!

Naisten ääni on Suomalaisen Naisliiton käynnistämä yhteishanke, jossa kerätään naisten elämänkertoja verkkoon. Hanke alkoi 2014 ja tähtää vuoteen 2017, jolloin Suomen itsenäisyys täyttää sata vuotta. Tavoitteena on saada verkkosivulle www.naistenaani.fi toimittajien, tutkijoiden, opiskelijoiden ja kenen tahansa käyttöön mittava aineisto naisista, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet lähi- ja laajemmassa piirissä tai joiden toiminnalla on ollut merkitystä itsenäisessä Suomessa. Naisten ääni -verkkosivut avautuivat perjantaina 20.3.2015.

Tietokantaan toivotaan valtakunnallisia, paikallisia ja sukujen naisia, monilla eri tasoilla järjestötyössä ahertaneita, arjen sankarittaria, näkyviä ja näkymättömiä, äänekkäitä ja hiljaisia. Järjestöjen jäseniä, vaikuttajanaisia, innovatiivisia aloitteen tekijöitä, uusien polkujen avaajia, vanhojen polkujen sitkeitä tallaajia, auttajia, perustajia, tukijoita. Tietokantaan tallennetut artikkelit julkaistaan Naisten Ääni -sivuilla.

Lisätietoja: info(a)naistenaani.fi

 

naisten_logo_787x391